Allmänna Villkor för R3LAXPLZ

**1. Tjänster och Betalningsvillkor**

1.1 R3LAXPLZ tillhandahåller IT-konsulttjänster inklusive utveckling av hemsidor och system såsom bokning och inloggningssystem.

1.2 Klienten förbinder sig att betala för de tjänster som utförs enligt överenskommen betalningsplan. Full betalning förfaller vid projektets slutförande, eller enligt specifika milstolpar som anges i avtalet.

**2. Referensarbete och Rabatter**

2.1 I utbyte mot referensrabatt, förbinder sig klienten att tillhandahålla en skriftlig referens inom 30 dagar efter påbörjat arbete och/eller att vara tillgänglig som referens för potentiella nya klienter inom 365 dagar efter projektets slutförande.

2.2 Om klienten inte uppfyller denna skyldighet inom den angivna tidsperioden, förbehåller sig R3LAXPLZ rätten att fakturera klienten för det rabatterade beloppet.

**3. Avbokning och Uppsägningsvillkor**

3.1 Om klienten väljer att avbryta projektet efter att arbetet har påbörjats, ska klienten ersätta för allt utfört arbete och uppkomna kostnader till datumet för avbokningen.

3.2 Vid avbokning, ska klienten betala en procentandel av det totala projektpriset beroende på hur mycket arbete som har utförts, enligt följande: - 50% om avbokning sker under första tredjedelen av projektet - 75% om avbokning sker under andra tredjedelen av projektet - 100% om avbokning sker efter två tredjedelar av projektet har slutförts

**4. Ansvar och Befrielse**

4.1 R3LAXPLZ ansvarar inte för förseningar eller problem som orsakas av klientens brist på nödvändig information eller godkännande i tid.

4.2 R3LAXPLZ är inte ansvarig för förluster eller skador orsakade av faktorer utanför vår kontroll.

**5. Tvistlösning**

5.1 Eventuella tvister som uppstår ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås, hänskjuts tvisten till juridiskt ombud för slutgiltig lösning.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa allmänna villkor.

Företag: R3LAXPLZ, 9506261750 Mårdstigen 5c 591 74 BORENSBERG

Kontakt vid frågor och funderingar: Alexander@r3laxplz.com alternativt använd knappen nedan för att komma direkt till ett kontakt formulär.

Kontakta Mig